GDPR

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Gatsby Events Consulting SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este: comert electonic, reclama, marketing si publicitate, seervicii de comunicatii electronice.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare creeri contului personal pentru utilizarea serviciului Petrecem.ro si pentru livrarea serviciilor.. Refuzul dvs. determină imposibilitatea operarii serviciului Petrecem.ro
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Organizatorii de Evenimente si promoterii de evenimente
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre Gatsby Events Consulting SRL la adresa: Cernavoda, Strada Unirii nr.4 , Bloc S4 , Ap 25, 905200 Constanta sau prin e-mail: contact@tomtix.ro
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Gatsby Events Consulting SRL este inregistrata ca operator de date cu caracter personal in Registrul General de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numarul: 0035996
Vezi toate testimonialele

Vrei sa iei legatura cu noi?